Gwarancja

BEZPIECZNE WYPRAWY
Testujemy nasze produkty i bez obaw obejmujemy gwarancją wszelkie wady materiałowe i ewentualne wady związane z jakością produkcji.

NA CZYM POLEGA GWARANCJA EXTRAWHEEL
Pięcioletnią, dwuletnią lub jednoletnią gwarancją obejmujemy wszelkie wady lub uszkodzenia mające wpływ na użytkowanie przyczepki Extrawheel (lub innych produktów), w tym szkody powstałe na skutek zwykłego zużycia oraz odbarwienia materiałów w okresie 2 (dwóch) lat od daty zakupu przez pierwotnego nabywcę. Gwarancja Extrawheel daje nabywcom przyczepek (lub innych produktów) określone uprawnienia, nie wpływa jednak na uprawnienia ustawowe, jakie przysługują nabywcy z tytułu kupna wadliwego produktu.

EXTRAWHEEL ZASTRZEGA SOBIE PRAWO
Naprawy zakupionego produktu objętego gwarancją przez firmę Extrawheel, wymiany zakupionego i wadliwego produktu, jeżeli szkody lub wady nie można usunąć w trakcie standardowej naprawy
zaoferowania podobnego produktu o porównywalnej wartości albo zwrotu zapłaconej za produkt kwoty, jeżeli firma Extrawheel nie będzie w stanie zastąpić produktu takim samym modelem.
Gwarancja Extrawheel nie obejmuje wad przyczepki wraz z akcesoriami powstałymi w okolicznościach znajdujących się poza kontrolą firmy Extrawheel, w tym wad powstałych na skutek niewłaściwego używania lub przeładowania przyczepki lub jej worków, toreb, sakw (oraz innych produktów) lub złożenia, zamontowania lub używania przyczepki lub jej akcesorium niezgodnych z pisemnymi instrukcjami Extrawheel, wskazówkami lub dodatkowymi ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa (również dotyczącymi dopuszczalnych prędkości jazdy rowerem wraz z przyczepką). Gwarancja ta nie obejmuje też szkód na pojeździe, urządzeniach elektrycznych lub ładunku przewożonego przez użytkownika ani szkód na osobach trzecich i ich mieniu.

GWARANCJA EXTRAWHEEL
Gwarancja Extrawheel dotyczy przyczepek rowerowych i akcesoriów do niej dedykowanych produkowanych przez firmę Extrawheel i sprzedawanych pierwotnemu nabywcy jako produkty sygnowane marką Extrawheel. Gwarancja ta obejmuje wady materiałowe lub produkcyjne i, w zależności od typu produktu, ważna jest przez określoną liczbę lat, licząc od dnia dokonania zakupu przez pierwotnego nabywcę detalicznego. Poniżej zamieszczono informacje o określonej długości gwarancji łącznej, osobno dla każdego typu produktów.

Z zastrzeżeniem ograniczeń i ewentualnych wyłączeń zawartych w niniejszej gwarancji firma Extrawheel usuwa wady materiałowe lub produkcyjne w okresie obowiązywania gwarancji, dokonując niezbędnej naprawy albo wymiany (według uznania firmy Extrawheel) wadliwych elementów zakupionego produktu bez pobierania jakichkolwiek opłat za części lub wykonaną pracę naprawczą.

PRODUKTY OBJĘTE GWARANCJĄ EXTRAWHEEL
Wszystkie modele przyczepek rowerowych Extrawheel. Gwarancja obejmuje w całości ramy konstrukcyjne  – 5 lat
Części wymienne do wszystkich modeli przyczepek Extrawheel, ulegających naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji – 2 lata
Odzież dla rowerzystów – 1 rok
Sakwy, worki, torby i torebki – 5 lat
Namioty i śpiwory – 2 lata
Pozostałe akcesoria – 2 lata
Bagażniki rowerowe – 5 lat

DO GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ EXTRAWHEEL MAJĄ ZASTOSOWANIE RÓWNIEŻ PONIŻSZE OGRANICZENIA
W okresie obowiązywania gwarancji na wszystkie zakupione produkty (jak w tabeli powyżej) firma Extrawheel nie będzie odpowiadać za szkody lub wady wynikłe z typowego zużycia (np. zużycie opon i dętek, części elektrycznych, uszkodzenia powierzchni, zużycie taśm suwakowych, uszkodzone zapięcia, łuszczenie się warstw farby i odbarwienia materiału na skutek niewłaściwej eksploatacji) itp.
Firma Extrawheel nie odpowiada za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania zakupionych produktów (takie jak rozdarcia, rozcięcia i dziury w materiale) oraz za szkody kosmetyczne (takie jak porysowany lub poplamiony materiał).
Inne szkody nieobjęte gwarancją to szkody spowodowane przez linie lotnicze (bądź innych przewoźników) lub pozostałe szkody powstałe podczas transportu (takie jak szkody na skutek ciśnienia, rozdarcia, rozcięcia i dziur w materiale, uchwytów oraz innych elementów opakowania). Roszczenia z tytułu szkód powstałych podczas przewozu należy kierować do wybranego przewoźnika.
Nabywca pokryje koszty zwrotu elementów/produktów (wraz z dowodem ich zakupu) do miejsca, w którym je zakupił.

JAK ZGŁOSIĆ WNIOSEK GWARANCYJNY
Prosimy – dostarcz zakupiony produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym do punktu sprzedaży produktu (dealer, dystrybutor krajowy lub sklep internetowy Extrawheel). Reklamacja zostanie szybko rozpatrzona i, w większości przypadków, problem zostanie rozwiązany przez dealera, dystrybutora lub nasz internetowy sklep detaliczny. W razie konieczności dokładniejszego zbadania przyczyny wady produktu, dealer lub dystrybutor odeśle go do firmy Extrawheel.

Krok 1: wypełnij formularz reklamacyjny
Krok 2: dokładnie oczyść zakupiony produkt i znajdź paragon
Krok 3: dostarcz zakupiony produkt wraz z paragonem i  lub inny dowodem zakupu, formularzem do dealera, dystrybutora lub firmy Extrawheel
Krok 4: jeżeli produkt nie był zakupiony bezpośrednio w sklepie internetowym Extrawheel, dealer lub dystrybutor zgłasza reklamację do działu obsługi klienta w firmie Extrawheel
Krok 5: obsługa klienta Extrawheel rozpatruje reklamację i przekazuje decyzję do dealera lub dystrybutora.
Krok 6: dealer lub dystrybutor kontaktuje się z Tobą