BONY NA INNOWACJE

Extrawheel Sp. z o.o. realizuje projekt: Patent in nowe wzory przemysłowe kluczem do innowacyjnego pakietowania produktów na globalny rynek. Wartość dofinansowania z UE: 89280.00 PLN

ROZWÓJ EXPORTU

Extrawheel Sp. z o.o. realizuje projekt: Wdrożenie Strategii Biznesowej szansą Extrawheel na wzrost sprzedaży eksportowej. Wartość dofinansowania z UE:  165394,51 PLN Głównym celem projektu jest realizacja zadań zmierzających do rozszerzenia działalności eksportowej firmy na nowy rynek zagraniczny: Stany Zjednoczone. Dodatkowym efektem projektu będzie wzmocnienie pozycji firmy na rynkach na których już są eksportowane produkty firmy […]

DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Extrawheel Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnej, uniwersalnej przyczepki rowerowej marki Extrawheel”. Celem projektu jest wdrożenie przez firmę nowego produktu jakim będzie uniwersalna przyczepka rowerowa. W ramach projektu przewiduje się skorzystanie z wyspecjalizowanych usług doradczych związanych z przeprowadzeniem procesu projektowego, a następnie planuje się uzupełnienia posiadanego parku maszynowego […]