ROZWÓJ EXPORTU

Extrawheel Sp. z o.o. realizuje projekt: Wdrożenie Strategii Biznesowej szansą Extrawheel na wzrost sprzedaży eksportowej. Wartość dofinansowania z UE:  165394,51 PLN

Głównym celem projektu jest realizacja zadań zmierzających do rozszerzenia działalności eksportowej firmy na nowy rynek zagraniczny: Stany Zjednoczone. Dodatkowym efektem projektu będzie wzmocnienie pozycji firmy na rynkach na których już są eksportowane produkty firmy w tym w kanale internetowymi i poprzez oficjalnych dealerów Francji, Niemiec, i innych krajów. Projekt będzie realizowany zgodnie z założeniami zamówionej strategii dokument planistyczny. W ramach projektu przewiduje się realizacje trzech podstawowych działań:1. Doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych: modernizacja strony internetowej, przygotowanie katalogucennikametki2. Doradztwo w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych,wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych także ich przeprowadzenie3. Udział w charakterze wystawcy w imprezach targów wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się w Niemczech Eurobike lipiec 2019 i 2020 impreza ma charakter międzynarodowy. Budżet projektu jest optymalny i zakłada najlepsze podejście stosunku nakładów do oczekiwanych kosztów. Projekt ma neutralny wpływ na realizację zasad horyzontalnych UE.